Privacyverklaring

Jolanda Kraaikamp, eigenaar van ViAJOLANDA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ViAJOLANDA volgt de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

ViAJOLANDA
Reigerstraat 11, 3816 AW Amersfoort
KvK 69476284
06 2903 7911
info@viajolanda.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt ViAJOLANDA?

ViAJOLANDA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van ViAJOLANDA en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier op de website www.viajolanda.nl. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • IP-adres

Waarom verwerkt ViAJOLANDA jouw persoonsgegevens?

ViAJOLANDA heeft jouw persoonsgegevens nodig:

  • voor het contact opnemen naar aanleiding van het invullen van het contactformulier op de website www.viajolanda.nl
  • voor het opstellen van offertes en facturen
  • voor het uitvoeren van diensten zoals vastgelegd in een overeenkomst.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Het delen van persoonsgegevens met anderen

ViAJOLANDA verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

Hoe lang bewaart ViAJOLANDA jouw persoonsgegevens?

ViAJOLANDA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren. Met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers worden facturen en offertes elektronisch bewaard voor een termijn van 7 jaar.

Jouw bezoek aan www.viajolanda.nl in kaart gebracht

Op de website van ViAJOLANDA (www.viajolanda.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ViAJOLANDA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies en ViAJOLANDA

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

ViAJOLANDA maakt gebruik van Google Analytics

ViAJOLANDA maakt gebruik van Google Analytics voor inzage in het gebruik van bezoekers aan www.viajolanda.nl. Het gaat hierbij om informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ViAJOLANDA de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van haar websitebezoekers.

Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. ViAJOLANDA heeft hier geen invloed op. ViAJOLANDA heeft Google geen toestemming gegeven om de via ViAJOLANDA verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Controle op jouw persoonsgegevens zoals bekend bij ViAJOLANDA

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@viajolanda.nl. Jolanda Kraaikamp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

ViAJOLANDA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ViAJOLANDA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ViAJOLANDA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@viajolanda.nl.

 

Laatste wijziging op 29 juni 2018.